Законодательство

Наименование акта Ссылка
 Конституция Украины  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 Уголовный процессуальный кодекс Украины  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
 Гражданский процессуальный кодекс Украины  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
 Хозяйственный процессуальный кодекс Украины  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
 Кодекс административного судопроизводства Украины  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
 Уголовный кодекс Украины  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 Кодекс Украины об административных правонарушениях  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 Таможенный кодекс Украины  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
 Налоговый кодекс Украины  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 Закон Украины «О судебной экспертизе»  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
 Закон Украины «О научной и научно-технической экспертизе»  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/51/95-вр
 Закон Украины «Об исполнительном производстве»  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
Атестований судовий експерт Гершман Ю.В., свідоцтво ЦЕКК Міністерства юстиції України № 769 від 31.05.2013р.
про присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення економічних експертиз